Hur vi tänker

Vi gör saker tillsammans. Vi skapar. Vi levererar. Kund, leverantör och partner. Ibland blir tjänsten som ska utföras så omfattande att den bli till ett projekt. Projektet har en start och ett slut och är begränsat i tiden. Inte sällan är tidsperspektivet månader eller år. Obeaktat tidsperspektivet så ser vi projektet och tjänsten på samma sätt. Som ett samspel mellan kund, leverantör och partner. Därför bli transparens och kommunikation viktiga delar i projektmodellen.

Hur vi omsätter tänket till praktisk handling

DWOQ Project Management har sin uppfattning om hur en projektmodell ska vara. Därför har vi en egen. Projektmodellen tar hänsyn till att många parter är inblandade och ska få komma till tals. Projektmodellen är dessutom helt transparent och ger kunden total kontroll över projektets status – i real tid. Det finns heller inga påslag eller kickbacks i vår projektmodell vilket sparar enorma summor för våra kunder. Vår projektmodell bygger på att vi som projektledare ska leva på vårt eget kunnande – inte på andras.

Varför DWOQ Project Management?

Inget är så oomtvistat som att projekt alltid drar ut på tiden och kostar mer än den initiala planen säger. Det är sant och det ligger i många projekts natur att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att förutse vad som kommer att hända under ett projekt. Men, och det är viktigt, när det händer så gäller det att ha en projektledare som är på din sida och att projektet är transparent och väldokumenterat. Då blir de påföljande diskussionerna så mycket enklare.

Vi säger inte att de projekt vi leder inte drar ut på tiden ibland. Men vi säger däremot att när så sker så är vi på samma sida och tar utmaningarna tillsammans.

Om DWOQ Project Management

Oavsett typ av projekt så använder vi vår egen projektmodell och vi kan lätt anpassa den efter den unika situationen. För att läsa mer om vårt synsätt, vår projektmodell och några praktikfall

Klicka här

Kontakta oss

Hör av dig för diskussion om ditt kommande projekt

Kontakta oss

Storholmen Förvaltning

Storholmen Förvaltning erbjuder ekonomisk förvaltning till bostadsrättsföreningar i Stockholm. Över tid har nya erbjudanden skapats inom företaget som kompletterar den ekonomiska förvaltningen, såsom teknisk förvaltning, driftansvarig förvaltning och styrelsesupport.

Till Storholmen.se

XUQ

“Utvecklar socialt intensiva verksamheter baserat på forskning och erfarenhet”
Moderna verksamheter är i allt större omfattning socialt intensiva och behöver ett modernt tänk som bas för att utvecklas. XUQ arbetar uteslutande med socialt intensiva verksamheter och tar avstamp i egen forskning och praktik.

Till xuq.se